آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

شاید ۱ شاید
{۹,۰۶۴ پخش}
عطر تلخ ۲ عطر تلخ
{۳۹,۱۳۸ پخش}
طوفان ۵ طوفان
{۵۲,۲۹۶ پخش}
دلواپس ۷ دلواپس
{۱۱۹,۵۲۲ پخش}
24 ماه ۸ 24 ماه
{۲۵۰,۰۱۹ پخش}
قانون احساس ۹ قانون احساس
{۱۷۲,۹۰۳ پخش}
هفت مهر (قطعه‌ شعر) ۱۰ هفت مهر (قطعه‌ شعر)
{۳۱,۳۹۰ پخش}
بخاطر تو بود ۱۳ بخاطر تو بود
{۳۱,۳۲۱ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۴ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۳۲,۲۲۴ پخش}
شکستی بالمو ۱۶ شکستی بالمو
{۸۸,۱۱۵ پخش}
ریمکس ۱۷ ریمکس
{۲۱,۳۵۳ پخش}
بی همتا ۱۹ بی همتا
{۱۲۵,۷۱۴ پخش}
قایق (زنده) ۲۰ قایق (زنده)
{۷۲,۴۴۶ پخش}
می‏خوای بری ۲۱ می‏خوای بری
{۱۶,۲۷۱ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۲ زیاد بال و پرت دادم
{۴۶,۸۷۸ پخش}
کی اومده بجای من ۲۳ کی اومده بجای من
{۲۵,۱۴۶ پخش}
کنسل ۳ ۲۴ کنسل ۳
{۷۵,۶۶۲ پخش}
حلقه ۲۵ حلقه
{۲۳,۴۱۷ پخش}
7 مهر ۲۶ 7 مهر
{۲۴,۳۴۶ پخش}
کارتن خواب ۲۸ کارتن خواب
{۲۰,۲۹۶ پخش}
جوابم کردن ۳۲ جوابم کردن
{۲۲,۱۶۲ پخش}
کنسل 2 ۳۳ کنسل 2
{۲۶,۶۱۷ پخش}
نقطه چین ۳۴ نقطه چین
{۱۷,۹۹۱ پخش}
دستهای خالی ۳۶ دستهای خالی
{۱۶,۴۷۷ پخش}
با کی صحبت می کنی ۳۷ با کی صحبت می کنی
{۳۲,۷۴۰ پخش}
خاکم نکنید ۳۸ خاکم نکنید
{۷۴,۹۱۴ پخش}
تمومه حرفام ۳۹ تمومه حرفام
{۳۲,۰۶۹ پخش}
داداشی ۴۰ داداشی
{۷۴,۵۷۰ پخش}
یک روز دیگه ۴۱ یک روز دیگه
{۳۳,۲۳۹ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۳ من اگه کسی رو داشتم
{۱۲۰,۲۰۲ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۴ تسلیت قلب صبورم
{۴۳,۱۶۳ پخش}
تموم حرفام ۴۵ تموم حرفام
{۷۵,۶۹۷ پخش}
صبرم سر اومد ۴۶ صبرم سر اومد
{۷۳,۳۸۳ پخش}
منو بگو ۴۷ منو بگو
{۵۶,۸۱۱ پخش}
خدا خواست ۴۸ خدا خواست
{۵۴,۷۸۲ پخش}
دوست دارم ۴۹ دوست دارم
{۸۱,۲۰۱ پخش}
دلم رو شکست ۵۰ دلم رو شکست
{۸۹,۳۳۶ پخش}
بی وفا ۵۱ بی وفا
{۵۰,۶۰۲ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۲ آخرین لحظه دیدار
{۶۰,۹۱۳ پخش}
دلیل رفتن ۵۳ دلیل رفتن
{۱۵۲,۶۹۳ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۴ خدانگهدار عزیزم
{۳۷۹,۲۲۵ پخش}

This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393