آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

آئورلیانو ۲ آئورلیانو
{۹۶,۲۸۵ پخش}
ممد نوبری ۳ ممد نوبری
{۱۵۸,۲۱۴ پخش}
سلام ۴ سلام
{۱,۲۲۶,۶۷۸ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۵ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۵,۶۳۵ پخش}
بی بی بی بی سی ۷ بی بی بی بی سی
{۴۵۶,۵۲۲ پخش}
دموی رقص اشرار ۸ دموی رقص اشرار
{۱۱۱,۱۸۹ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۹ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۲۷۷ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۱۰ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۳,۰۴۰ پخش}
همه لاتم ۱۳ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۲,۵۶۲ پخش}
شیاف ۱۴ شیاف
( از امین وحید) {۱۶۹,۰۹۳ پخش}
گریه من (زنده) ۱۵ گریه من (زنده)
{۱۲۸,۸۸۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۶ حالا چی مونده (زنده)
{۹۶,۷۱۵ پخش}
شعبان ۱۷ شعبان
{۱,۴۶۵,۰۱۰ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۱۸ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۶,۴۶۰ پخش}
از تهران تا برلین ۱۹ از تهران تا برلین
{۱۶۸,۵۶۸ پخش}
اینگونه ۲۰ اینگونه
{۲۵۵,۶۳۵ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۲۱ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۳۶۲ پخش}
مامان ۲۵ مامان
{۲۹۹,۵۸۱ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۶ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۲,۳۶۱ پخش}
اینگونه بی تو ۲۷ اینگونه بی تو
{۳۴۲,۸۵۶ پخش}
ریش (زنده) ۲۸ ریش (زنده)
{۱۳۱,۴۷۶ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۹ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۰,۲۱۹ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۳۱ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۲,۲۷۲ پخش}
مرگ نازلی ۳۲ مرگ نازلی
{۸۶۶,۴۴۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۳ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۳,۴۵۲ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۴ بیان مره یاری بدن
{۴۸۸,۲۲۲ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۵ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۵,۷۷۳ پخش}
دکلمه ۳۶ دکلمه
{۱۰۶,۹۰۶ پخش}
باداباد ۳۷ باداباد
{۴۰۳,۰۲۱ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۸ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۰۹۵,۰۰۳ پخش}
برای تو که در بندی ۳۹ برای تو که در بندی
{۱۲۸,۵۰۹ پخش}
وصیت ۴۰ وصیت
{۱۹۰,۶۷۹ پخش}
تف کن تو صورت من ۴۱ تف کن تو صورت من
{۱۷۳,۲۰۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۲ اجداد (دکلمه)
{۹۳,۴۶۴ پخش}
حاجی ۴۳ حاجی
{۱۷۰,۳۱۴ پخش}
خار تو ۴۴ خار تو
{۱۳۴,۷۱۹ پخش}
ایروپلان ۴۵ ایروپلان
{۱۴۷,۸۱۶ پخش}
ببخش گاو جان ۴۶ ببخش گاو جان
{۲۱۸,۹۸۱ پخش}
ما ما میا ۴۸ ما ما میا
{۸۵,۱۲۲ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۹ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۶,۲۸۴ پخش}
سقوط اشرار ۵۰ سقوط اشرار
{۱۳۹,۸۳۶ پخش}
سقوط ۵۱ سقوط
{۱۰۶,۸۰۳ پخش}
لوس آنجلس ۵۳
{۳۲۶,۴۰۴ پخش}
نگفتمت نرو ۵۴ نگفتمت نرو
{۱۴۳,۳۵۳ پخش}
تو حلقم ۵۵ تو حلقم
{۱,۱۷۳,۷۶۲ پخش}
قاضی شرعی ۵۶ قاضی شرعی
{۳۸۴,۶۶۰ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۷ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۲,۴۱۱ پخش}
قاضی شرع ۵۹ قاضی شرع
{۱۰۸,۶۰۹ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۶۰ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۱,۳۶۳ پخش}
دراکولا ۶۱ دراکولا
{۹۴,۲۵۶ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۲ نوشابه (زنده)
{۳۱۶,۷۴۶ پخش}
ایستاده مردن ۶۳ ایستاده مردن
{۸۸۱,۷۹۲ پخش}
نقی ۶۴ نقی
{۲,۴۹۸,۱۱۰ پخش}
بگا مگا ۶۵ بگا مگا
{۹۵۵,۴۷۷ پخش}
آخرین ترانه ۶۶ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۱۶۵ پخش}
شب آخر ۶۷ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۶,۶۶۴ پخش}
کشته مارو ۶۸ کشته مارو
{۷۶,۴۷۹ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۷۰ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۰,۳۰۹ پخش}
انکار ۷۱ انکار
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
وقتی که ۷۳ وقتی که
{۲۵۴,۰۶۱ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۴ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۴,۸۳۸ پخش}
مهدی ۷۶ مهدی
{۳۸۹,۲۷۰ پخش}
سال خون ۷۷ سال خون
{۱۲۸,۹۱۴ پخش}
وطن ۷۸ وطن
{۱۷۶,۱۰۲ پخش}
برادر بردار ۷۹ برادر بردار
{۱۲۲,۳۸۶ پخش}
شاعر تمام شده ۸۰ شاعر تمام شده
{۲۳۵,۲۷۰ پخش}
وای کشته ما رو ۸۱ وای کشته ما رو
{۲۰۲,۸۹۱ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۳ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۱,۸۰۶ پخش}
من خرم ۸۴ من خرم
{۱۹۰,۱۱۱ پخش}
چیز ۸۵ چیز
{۸۵۶,۲۱۶ پخش}
دادا کجایی ۸۶ دادا کجایی
{۱۴۱,۴۲۷ پخش}
ما شریم ۸۷ ما شریم
{۱۴۶,۴۶۶ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۸ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۵,۷۹۲ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۹ آوازه خوان در خون
{۱۲۴,۹۴۰ پخش}
بامداد ۹۰ بامداد
{۱۵۳,۹۶۵ پخش}
زندگی سگی ما ۹۱ زندگی سگی ما
{۲۳۵,۷۱۷ پخش}
فحش بده ۹۲ فحش بده
{۱۴۸,۷۴۵ پخش}
حرف زن ۹۳ حرف زن
{۱۷۴,۰۶۴ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۴ ما آخر خط ایم
{۱۲۴,۴۲۴ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۵ ما مرد نیستیم
{۲۲۹,۷۱۴ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

4 ماه پیش
[۴۷,۲۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

4 ماه پیش
[۶۱,۴۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

4 ماه پیش
[۲۰۹,۷۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

9 ماه پیش
[۳۴۷,۵۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

1 سال و 0 ماه پیش
[۲۸۷,۲۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۱,۲۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 5 ماه پیش
[۱۰۷,۴۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 8 ماه پیش
[۳۳۷,۴۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

1 سال و 0 ماه پیش
[۲۱,۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۷,۳۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 0 ماه پیش
[۳۹,۴۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 3 ماه پیش
[۸۶,۰۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۸۷,۹۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 8 ماه پیش
[۳۸,۵۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 10 ماه پیش
[۲۱,۱۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 0 ماه پیش
[۴۰,۳۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 3 ماه پیش
[۲۵,۷۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 2 ماه پیش
[۴۰,۰۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

2 ماه پیش
[۱۷,۶۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

2 ماه پیش
[۱۰,۶۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

2 ماه پیش
[۳۲,۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 9 ماه پیش
[۱۴۱,۲۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 2 ماه پیش
[۵۲,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 7 ماه پیش
[۵۱,۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

2 ماه پیش
[۴,۲۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

2 ماه پیش
[۶,۰۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

2 ماه پیش
[۷,۰۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 7 ماه پیش
[۵۷,۱۵۵ views]

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393